“ทรัพยากรแสนมีค่า ควรรักษาเพื่อชีวิต ก่อนใช้ต้องควรคิด รู้เปิดปิดเป็นเวลา”

ประหยัด ช่วยชาติให้ก้าวไกล ลูกหลานไทยสดใสทั่วแดนดิน

***********************************

ประพันธ์โดย ด.ช.ศักราช บรรเทิงใจ ชั้น ม.1 ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ

สยามนี้มีเรื่องราวหลายชีวิต หลากจริตประเพณีศรีผ่องใส
แล้วพวกเราในนามความเป็นไทย จงพึงไว้ในบุญคุณของแผ่นดิน
ถึงเวลาควรค่ามาประหยัด มัธยัสถ์พลังงานอย่าผันผิน
ช่วยประหยัดช่วยชาติช่วยแผ่นดิน ช่วยลูกหลานมีกินใช้ให้นานนาน
ประหยัดแรกคือการประหยัดไฟ ต้องร่วมใจปิดไฟในสถาน
เมื่อไม่ใช้อย่าปล่อยไว้ให้เนิ่นนาน จะเผาผลาญพลังงานเกินจำเป็น
ประหยัดสองต้องตรองตรึกระลึกคิด ประหยัดเป็นเนืองนิตย์จิตคิดเห็น
ในวันหนึ่งต้องวางแผนใช้ให้เป็น ไม่ลำเค็ญในภายหน้าถ้าช่วยกัน
หลายตัวอย่างประหยัดน้ำอยากบอกกล่าว เป็นระนาวเรียงคิวเป็นทิวสัน
ตัวอย่างเช่นไม่นำน้ำมาเล่นกัน และใช้น้ำนั่นหนาเมื่อจำเป็น
อีกประหยัดเรียกว่ามันคือทรัพย์ ที่จัดจับได้ตามความคิดเห็น
ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองที่ต้องเป็น แต่มันเน้นให้เห็นความพอเพียง
แล้วสิ่งหนึ่งนั่นชื่อคือน้ำมัน ต้องร่วมกันประหยัดอย่าเฉเฉียง
ทางเดียวกันไปด้วยกันเราร่วมเคียง เป็นมิตรใหม่ยืนเรียงเคียงข้างกัน
แล้วอย่าลืมถ้าทางใกล้จงใช้เดิน อย่ามองเมินสิ่งดีที่ซ่อนอยู่นั้น
เพราะการเดินช่วยประหยัดน้ำมัน ช่วยตัวเราให้มีอันจะแข็งแรง
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่าง ที่ช่วยสร้างกำลังให้กำแหง
และไม่ต้องใช้น้ำมันอันแสนแพง เพียงออกแรงถีบปั่นจักรยาน
แล้วอีกสิ่งหนึ่งนี้ที่ควรรัก ที่เรามักใช้กันอย่างสนุกสนาน
เหล่านั้นคือป่าไม้ต้นลำธาร พวกดินดานสินแร่แปรปนกัน
การประหยัดสิ่งนี้ทำได้ง่าย ทุกสิ่งคล้ายเราสรรค์สร้างตามความฝัน
แต่ต้องใช้เวลาเนิ่นนานวัน พวกเรานั้นต้องช่วยกันร่วมนำพา
สิ่งแรกคือต้องร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่าทำลายตัดทิ้งให้เสียค่า
แล้วนำเศษกระดาษมาเติมราคา ด้วยการทำกระดาษสาที่พาเพลิน
แล้วจงใช้เวลานี้ที่เปลี่ยนผลัด คอยประหยัดมัธยัสถ์ไม่ห่างเหิน
แล้วพวกเราชาวไทยจักจำเริญ ยากเผชิญความแห้งแล้งขาดแคลนกิน
ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือหรือถือตัว หากจะกลัวความเหนื่อยล้าปานยกหิน
ลูกหลานคงต้องตายไร้ชีวิน ต้องสูญสิ้นเพราะโลกไร้พลังงาน
แล้วอย่าลืมจดจำคำคำนี้ เป็นสัจจะเป็นศรีต้องสืบสาน
ใช้สอนลูกสอนหลานชั่วนมนาน ฤาวายปราณสิ้นลมของหัวใจ
เมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นแน่แท้ เราได้แค่คิดหาทางแก้ไข
ให้ยิ่งยวดเนิ่นนานตราบสิ้นใจ ยังคงไว้ซึ่งความดีที่นิรันดร์
ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ